Image

10. Nasjonale konferanse

SELVMORDSFORSKNING
OG -FOREBYGGING


PLENARFORELESERE

Jo Robinson (Australia), Barbara Stanley (USA), Fredrik A. Walby, Jan Olav Johannessen, Geir Sverre Braut, Siv Hilde Berg, Arne Vaaler og Lars Mehlum.

KLINISKE WORKSHOPSCAMS - DBT - Komplisert sorg - Behandleren som etterlatt - Suicidalitet i akuttfasen av psykisk sykdom - Selvmord og media -Hvordan gjøre en selvmordsrisikovurdering? - Etiske aspekter ved suicidal atferd

PLENUMSDEBATTER: TO SVÆRT AKTUELLE SPØRSMÅL 
0-visjon for selvmord - en god ide?Hvordan kan vi redusere antall selvmord under behandling i psykisk helsevern?

Image