Dr. Jo Robinson
Dr Jo Robinson leads Orygen’s suite of research programs around suicide prevention. She currently coordinates several research projects in collaboration with Australian and overseas universities.

Jo’s work focuses on improving our knowledge about the best approaches to reduce suicide risk among young people. This includes developing programs, testing novel approaches that specifically target at-risk youth, and translating the research evidence into practice and policy.

Barbara Stanley
Professor of Medical Psychology (in Psychiatry) at Columbia University. Stanley, PhD
Clinical Expertise Treatment of individuals with suicidal behavior, self-injury, borderline personality disorder (BPD), emotion regulation difficulties; Consultation with family members who have adolescent or adult children with psychiatric problems; Dialectical Behavior Therapy. Research Expertise Suicide, suicidal behavior, non-suicidal self injury, BPD, depression, Dialectical Behavior Therapy, Cognitive Behavior Therapy, brief interventions to prevent suicide, biobehavioral research on suicidal behavior and BPD. Mentored research on fMRI studies examining the interpersonal dysfunction dimension of BPD, genetics studies of BPD and treatment engagement trials with suicidal individuals.

Jan Olav Johannessen M.D., Ph.D.
Forskningssjef, Klinikker for psykisk helse, Stavanger Universitetssjukehus.  Prosjektleder VelgåLeve. Leder forskergruppe psykose, Stavanger Universitetssjukehus.

Geir Sverre Braut
Seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Stavanger (samfunnssikkerhet) og Høgskulen på Vestlandet (helsefag). Han er cand. med. (1980) og spesialist i samfunnsmedisin (1997). Han har tidligere vært assisterende fylkeslege (1985-1994) og fylkeslege i Rogaland (1994-2001).

Lars Mehlum
Spesialist i psykiatri og professor ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Liv Mellesdal
Psykiatrisk sykepleier, Phd. Hun er ansatt ved Forskningsavdelingen i Divisjon psykisk helsevern, Haukeland universitetssykehus. Daglig leder av SIPEA-studien («Suicidality in Psychiatric Emergency Admissions») som er en oppfølgingsstudie av akuttpsykiatrisk innlagte pasienter.

Fredrik Walby
Fredrik A. Walby er spesialist i klinisk voksenpsykologi og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) hvor han er prosjektleder for Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Han har over 10 års erfaring fra akuttpsykiatrisk avdeling samt Psykiatrisk legevakt. Fredrik har vært sentral i utarbeidelsen av Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Han er også DBT-terapeut og har tidligere ledet et DBT-team. Han har publisert en rekke suicidologiske forskningsarbeider.

Siv Hilde Berg
Psykolog og Phd stipendiat ved Stavanger Universitetssykehus og medlem av forskningssenteret for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE ved Universitetet i Stavanger). Masterstudie i samfunnssikkerhet. Klinisk erfaring fra psykisk helsevern voksne. Siv Hilde arbeider med å systematisere pasienterfaringer, samt helsepersonells erfaringer med klinisk praksis. Kunnskapen benyttes for å få en bedre forståelse av hva pasientsikkerhet er for pasienter i selvmordskrise.

Arne Vaaler
Psykiater og professor ved institutt for psykiatri NTNU. Han jobber også som overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling ved St. Olavs hospital, Østmarka.

Liv Breivikås Fevang
undervisningsansvarlig konsulent med erfaringskompetanse ved Forsknings- og undervisningsenheten for psykisk helse UiS