Program, hovedkonferansen

Image
PROGRAM TIRSDAG 2. APRIL
08:30 Registrering
09:00 Åpning av konferansen. Velkommen ved leder av programkomiteen Fredrik Walby
09:10 Musikalsk innslag, Tom Roger Aadland
09:20 UT AV FORTVILELSEN, Liv Fevang (SUS), Oddmund Holgersen (LEVE) og Marianne Hansen (Mental Helse)
09:50 VELG Å LEVE – ET EKSEMPEL PÅ BEFOLKNINGSRETTET FOREBYGGING, Jan Olav Johannessen
10:10 TBA
10:30 Pause
10:45 YOUTH SUICIDE PREVENTION ACROSS SETTINGS, Jo Robinson
11:45 Lunsj
12:45 Danseinnslag med elever fra Kongsgård VGS
12:50 NULL VISJON – FANE ELLER FLOSKEL?
Erfaringsoverføring fra samferdsel som inspirasjon i det selvmordsforebyggende arbeidet, Geir Sverre Braut
13:10 ZERO SUICIDE IMPLEMENTATION IN NEW YORK
Barbara Stanley
13:55 PASIENTSIKKERHET FOR PASIENTER MED SUICIDALATFERD: ET KOMPLEKSITETS PERSPEKTIV
Siv Hilde Berg
14:15 Pause
14:30 PARALLELLE SESJONER
Safety plan, Barbara Stanley
Safe ways to talk about suicide on social media, Jo Robinson
Dialektisk atferdsterapi (DBT): En introduksjon, Anita Tørmoen
Youth Aware of Mental Health (YAM) i Norge
Pårørende og terapeut som etterlatt, Kristin Fredriksen, Sybille Greiner og Annika Hagerman
Kommuner med null-visjon?
Frie foredrag (frist 15. februar 2019)
16:00 Pause
16:15 Plenardebatt om null-visjonen
Politikere
Geir Sverre Braut
Torbjørn Mohn-Haugen (leder for Erfaringssentrum)
Vigdis Fredheim
Kristin Fredriksen
Lars Mehlum
17:00 Slutt for dagen
PROGRAM ONSDAG 3. APRIL
08:30 Musikalsk innslag – Sveinung Dybvig og Nina Helgeland Gundersen
08:40 KARTLEGGINGSSYSTEMET: FØRSTE RESULTATER
Fredrik Walby
09:00 AKUTT SUICIDALITET, Arne Vaaler
09:30 SUICIDALE PASIENTER INNLAGT I PSYKIATRISKE
AKUTTMOTTAK (SIPEA), Liv Mellesdal
10:00 Pause og posterwalk
10:30 PARALLELLE SESJONER
Sesjon 1: Selvmord i akuttfasen av psykisk lidelse
10:30-10:50 Suicidfare under og rett etter utskrivelse, Kristin Fredriksen
11:00-11:20 Vurdering av akutt suicidfare – en flerdimensjonal tilnærming.
Utgangspunkt i psykomentrisk instrument MARIS, Karina Høyen
11:30-11:50 Hvordan bør akutt suicidfare behandles?, Astrid Prestmo
CAMS: Introduksjon til en psykoterapeutisk tilnærming, Lunde og Toven
Dialektisk atferdsterapi (DBT): En introduksjon, Kvalstad og Tørmoen
Hvordan gjøre en selvmordsrisikovurdering, Erlend Mork
12:00 Lunsj
13:00 PARALLELLE SESJONER fortsetter
Selvmord og selvmordsforebygging i døgnavdelinger
– fokus på miljøpersonalets rolle, Martin Veland og Martin Myhre
CGT: Behandling av komplisert sorg, Lars Mehlum, Elfrida H. Kvarstein, Bruker og F. A. Walby
Ekstrem selvskading, Tove Bjørnå
Medier og selvmord
Selvmord i brukerperspektiv
Frie foredrag (frist 15. februar 2019)
15:00 Pause
15:15 Musikalsk innslag Sveinung Dybvig og Nina H. Gundersen
15:25 Panel: Hvordan kan vi forebygge flere selvmord i PHV?
Vaaler, Walby, Fredriksen, LEVE, Mental Helse, politiker
16:15 Oppsummering, Lars Mehlum
16:30 Slutt
Med forbehold om endringer