Program, prekonferanse

Image

MANDAG 1. APRIL: PREKONFERANSE
Dødsvanskelig – selvmordet og den profesjonelle

Program

10:00 – 10:05 Åpning ved Helle Schøyen

10:05 – 10:15 Musikalsk innslag ved Kjell Inge Torgersen

10:15 – 11:00 Death at work, Kjetil Moen

11:00 – 11:45 Når noe går galt, Terje Mesel

11:45 – 12:20 LUNSJ

12:20 – 12:30 Musikalsk innslag ved Kjell Inge Torgersen

12:30 – 13:00 Mentometer, Kjetil Moen

13:00 – 13:30 Erfaringsdeling, Jone Schanche Olsen

13:30 – 13:45 Møte med et selvmordsrammet system, Tove Bjørnå

13:45 – 14:15 Panel, Kjetil Moen, Terje Mesel, Jone Schanche Olsen, Tove Bjørnå, Sybille Greiner

14:15 Musikalsk innslag ved Kjell Inge Torgersen